Przykłady Transakcji Forex

EUR/AUD 25.list.2014
EUR/USD 28.pazdz.2014
Złoto 17 czer. 2014
SP500 4.gr. 2010
EUR/USD 30.list.2010
29.10.2010 ZŁOTO