Powtarzające się Momenty na Rynkach

 

 Powtarzające się momenty występują na różnych instrumentach typu Akcje, Waluty, Indeksy, Towary, Stopy Procentowe – ponieważ nie są związane z konkretnym instrumentem, są związane z Operatorami Rynku czyli z Psychologią i Zachowaniem Ludzi.